Shareamm udyi gyii swatch bhart abhiyan.... Prbhat tara ground mai...

Ye shanti sambhav ka photo
Prabhat tara ground me ajj santi sambhav ka ayojyan kiya gya tha...
Jo ab sampan ho chuka uske bad iski
Halat dekhe....
Swacth bhat misson ka kya hoga

Jawab de raghubar sarkar...

Jo swatch bharat ka nara lagati thii...

Photos dekhe....
Comments